. علوم تربیتی - آشنايي با ژورنال‌هاي معتبر در زمينه آموزش

آشنايي با ژورنال‌هاي معتبر در زمينه آموزش

آشنايي با ژورنال‌هاي معتبر در زمينه آموزش مي‌تواند از چند جنبه براي دست‌اندركاران عرصه آموزش و پرورش مفيد فايده باشد.

در وهله اول اين ژورنال‌ها حاوي جديدترين مقالات علمي و تخصصي هستند كه مي‌توان از آن‌ها جهت ارتقاء و به روز رساني اطلاعات علمي بهره گرفت و از ديگر سو مي‌توان با ارسال مقالات علمي به اين ژورنال‌ها، جهان آموزش را از پژوهش‌هاي انجام پذيرفته در كشورمان مطلع نمود. برخي از ژورنال‌هاي معتبر در حوزه آموزش و پرورش كه به صورت Online در دسترس مي‌باشند عبارتند از:

1ـ ژورنال بين‌المللي پژوهش آموزشي:

International Journal of Educational Research

اين ژورنال معتبر علمي بيش از سي سال سابقه فعاليت دارد و از مجلات معتبر علمي است كه تا مدتي قبل مقالات فردي را جهت داوري و چاپ بررسي نمي‌كرد و تنها به درج مقالات و طرح‌هاي پژوهشي جمعي اقدام مي‌نمود اما مدتي است كه اين ژورنال، مقالات فردي را نيز داوري و منتشر مي‌كند. سردبير ين ژورنال نيل مرسر مي‌باشد. مقالات و گزارش‌هاي معتبر علمي كه به هر يك از حوزه‌هاي آموزش و روش‌شناسي تدريس مرتبط باشد امكان چاپ در اين ژورنال را دارند. مقالات مي‌بايست به آدرس پست الكترونيكي

 Email:C.J.Johns-mackenzie@open.ac.uk فرستاده شوند.

اين ژورنال 8 شماره در سال منتشر مي‌شود.

2ـ ژورنال آموزش پايه بزرگسالان Adult Basic Education

اين مجله به مقالات و موضوعات مرتبط با آموزش بزرگسالان و ارتقاء تأثير بخشي آموزش به بزرگسالان بي سواد و كم سواد و افراد دور مانده از تحصيل مي‌پردازد.

اين ژورنال سه بار در سال منتشر مي‌گردد. براي فرستادن مقالات خود به اين ژورنال از آدرس پست الكترونيكي زير استفاده كنيد:  Journal editor @ literacy program.org

3ـ ژورنال بين‌المللي آموزش فني و حرفه‌اي

International Journal of vocational Education and Training

اين ژورنال، مجله رسمي انجمن بين‌المللي آموزش فني و حرفه‌اي مي‌باشد كه به صورت يكسال در ميان منتشر مي‌شود و مركز اصلي آن در دانشگاه تنسي آمريكاست. آدرس اينترنتي ژورنال انجمن بين‌المللي و آموزش فني و حرفه‌اي WWW.iveta.org/journals.htm مي‌باشد كه آرشيو شماره‌هاي قبلي (از سال 1993 تا 2006) در آن موجود است. ايميل اين نشريه نيز ewbrewer @ utk.edu  مي‌باشد.

4ـ ژورنال بين‌المللي آموزش مستمرInternational Journal of lifelong Education

اين مجله به بررسي پژوهش‌هاي انجام گرفته در زمينه آموزش مستمر (بلندمدت) در كشورها و موقعيت‌هاي مختلف مي‌پردازد و 6 شماره در سال منتشر مي‌گردد. اين مجله براي برخي شماره‌هاي خود فراخوان مقاله هم منتشر مي‌كند. پست الكترونيكي اين دو ماهنامه براي ارسال مقاله: P.Jarvis @ surrey.ac.uk 

5ـ نشريه بررسي‌هاي بين‌المللي آموزش (UIE) 

International Review of Education

اين فصلنامه به مطالعات تطبيقي در زمينه آموزش رسمي و غيررسمي اختصاص دارد و توسط انستيتو آموزش يونسكو (UIE) منتشر مي‌گردد. اين ژورنال به 2 زبان انگليسي و آلماني منتشر مي‌گردد.

6ـ ژورنال آموزش و گسترش كشاورزي

Journal of Agricultural education and extension

اين فصلنامه به دستاوردهاي جديد و تغييرات رخ داده در عرصه كشاورزي و آموزش آن مي‌پردازد. در سايت اين فصلنامه به آدرس www.jaee.nl

 چكيده همه مقالات و همچنين دسترسي محدود به برخي مقالات به شكل كامل فراهم است.

7ـ ژورنال تربيت و ارتقاء معلم آسيا اقيانوسيه

 (Asia-Pacific Journal of Teacher Education & Development)

اين ژورنال به تحليل‌هاي انتقادي از شيوه تدريس در دوران مختلف تحصيلي اختصاص دارد. اين نشريه توسط اتحاديه آموزش معلمان استراليا (ATEA) به صورت سه نسخه در سال منتشر مي‌شود. اطلاعات بيشتر درباره اين اتحاديه و ژورنال آن در آدرس www.atea.edu.au موجود مي‌باشد.

8ـ ژورنال آموزش از راه دور (Journal of Distance Education)     

اين ژورنال كه 6 شماره در سال منتشر مي‌گردد به موضوع آموزش از راه دور اختصاص دارد و دسترسي كامل و رايگان به منبع مقالات آن فراهم است. سايت اين مجله www.joe.org   مي‌باشد.

9ـ ژورنال تكنولوژي آموزشي استراليا

Australian Journal of Educational Technology

اين فصلنامه به طور عمده به مقولات مرتبط با تكنولوژي آموزشي در استراليا و خارج از آن مي‌پردازد. مقالات اين ژورنال به صورت رايگان و دسترسي كامل در اختيار بينندگان مي‌باشد. آدرس پست الكترونيكي جهت ارسال مقاله به اين ژورنال: ajet-editor@ascilite.org.au

10ـ ژورنال تكنولوژي آموزشي انگلستان British Journal of Educational Technology    

اين ژورنال ISI بين‌المللي توسط انتشارات Blackwell به صورت يك ماه در ميان منتشر مي‌شود. جهت ارسال مقاله به اين ژورنال به آدرس پست الكترونيكي زير مراجعه كنيد: nick.rushby@dial.pipex.com 

منبع اين مطلب پورتال يونسكو: http://Portal.unesco.org/education/en/ev 

گردآورنده :بهروز علمی مریان کارشناس ارشد مدیریت آموزشی(آموزگار چند پایه عشایری)


موضوعات مرتبط: علوم تربیتی،روانشناسی،امورتربیتی ، روش تحقیق ، آموزش وپرورش

تاريخ : شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 19:19 | نويسنده : بهروز علمی مریان |